Cleaner VS Archaeologist

Cleaner VS Archaeologist
Site-specific installation in an abandoned wool factory in
Feb 2011 from “Factory Garden” Project , Yazd, IRAN
Curated by Negar Farajiani

باستان شناس در برابر نظافت چی‌

چیدمان با اشیای حاضر آماده

امیرعلی قاسمی

۱۶ در ۴ متر با حداکثر ارتفاع ۱.۴۰ متر

وقتی‌ وارد سالن اصلی کارخانه شدم، متوجه اشیا مختلف و متنوعی شدم که درعکس هایی که نگار فرجیانی برایمان فرستاده بود، آن چنان ثبت نشده بود. می‌دانستم که می‌خواهم در سالنِ اصلی‌ کارخانه‌‌ کار کنم قبلا عکس‌های قدیمی‌ که در دفترِ کارخانه‌‌ دیده بودم نظرم را جلب کرده بود و قصد داشتم با یک دستگاه ویدئو پروژکتور که همراه برده بودم، نما‌هایی از وضعیت قدیمِ کار خانه را روی فضای فعلی‌ پخش کنم و دوباره از آنها فیلم بگیرم، به هر چیز فکر می‌‌کردم، جز فعالیتِ بدنی؛ اما همینطور که قدم میزدم و به کارم فکر می‌کردم، آرام آرام، شروع کردم به جمع کردنِ اشیا روی زمین، اول با کفشم بعد با دستم  یه جارو و یک بیل هم پیدا کردم، به همراه یک جفت دستکش و یه ماسکِ کاغذی نوِ  برای در امان ماندن از گرد و خاک، بعضی‌ از قطعات فایبر گلاس و فلزی را با کمکِ دیگر دوستان به یک منطقه طناب کشی‌ شده منتقل کردیم، مثلثی که طولِ ضلع بزرگِ آن به ۱۶ متر میرسید اما در پرسپکتیو مستطیلی را می‌مانست که پر از اشیاِ بجا مانده از دورانِ فعالیتِ کار خانه بود:
دوک های خالی نخ، توده های پشم رنگی، تسمه ها و تکه های پلاستیکی شکسته شده، بست های فلری، خرده شیشه، کاه و…
دور این منطقه را با آب و جارو کردن مشخص کردم، برشی بود که برای من به یک منطقه اکتشافی باستان شناسی‌ شبیه بود، که میشد از طریق به نحوه زیست و کیفیتِ انسانی‌ هایی پی‌ برد که روزگاری در اینجا کار و زندگی‌ میکرده اند …و اینکه چرا این کارخانه خود را این قدر نزدیک و این قدر دور به ما نشان می‌دهد، انگاری در زمانی نا معلوم منجمد شده است.
بعدازظهر به بازار رفتیم و من سفره‌ایی پلاستیکی و تعدادی گیرهٔ لباس خریدم، انتهای چیدمان  به تلی‌ از خاک منتهی‌ میشد  که آنرا برای پر کردن چاله ای‌ که یکی‌ از دستگاه‌های پشم ریسی آنجا قرار داشت، انباشته بودند. با دیرک‌های چوبی که در گوشهِ دیگر کارخانه پیدا کردم، و گیره‌ها و سفره شفاف پلاستیکی ( که تنها وسیله‌هایی‌ بود که از بیرونِ کارخانه به آنجا آماده بود‌) آنجا به یک سایت فرضی‌ یه باستان شناسی‌ بدل کردم، انگار همه اشیا منظم چیده شده، در سطح این مثلثِ فرضی‌ از کاوش در آنجا به دست آمده است. این چیدمان تا امروز با تغیراتی‌ که باد و دست انسان میتواند بر آن اعمال کرده باشد هنوز پا برجاست و احتمالا با خود ساختمان در هم فرو خواهد ریخت.